Moody Blues : Eyes Of A Child [Songs Of Childhood Nostalgia] [reblog] — Marina Kanavaki

from Oannes Songs Of Childhood Nostalgia #18 To 1969 οι Moody Blues κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με τον “μεγαλόσχημα διδακτικό” τίτλο ‘To Our Children’s Children’s Children’.Μπορεί εύκολα κανείς να τους κατηγορήσει, όπως και άλλους της γενιάς τους, για το αδίκημα του self righteousness και γενικώς του self indulging.Θα είχε μάλλον άδικο, αλλά αυτό είναι μια άλλη […]

via Moody Blues : Eyes Of A Child [Songs Of Childhood Nostalgia] [reblog] — Marina Kanavaki

Neil Young : Helpless [Songs Of Childhood Nostalgia] [reblog] — Marina Kanavaki

from Oannes Songs Of Childhood Nostalgia #1 Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια νοσταλγίας για την παιδική ηλικία, γραμμένα από γνωστούς, ή όχι τόσο, καλλιτέχνες.Ξεκινάμε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Neil Young. ✻ We will hear some songs of childhood nostalgia, written by well-known artists, or not very much so.We start with one […]

via Neil Young : Helpless [Songs Of Childhood Nostalgia] [reblog] — Marina Kanavaki

Sons And Lovers Review — NottsReader (Reblog)

The novel Sons and Lovers by D.H, Lawrence, is a story of an aspiring young artist Paul Morel growing up in a mining village in Nottinghamshire, at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. It starts from the marriage of his parents Gertrude Coppard, from a good family and Walter Morel, a poor […]

via Sons And Lovers Review — NottsReader

The 1960s Cultural Revolution – Part 2: Endemic Revolution

IMG_3042 (1)

In part one of this topic I commented on the social and cultural changes instigated around the mid 1960s, breaking off my narrative around the end of 1965 with the supremacy of The Beatles. I argued that the deep, fundamental astrological influence of the outer planets, most particularly the conjunction of Uranus and Pluto in 1965/6 was symbolic of these changes.

The first meeting of Uranus and Pluto was in October 1965, followed by two more conjunctions on April 6 and June 30 1966. The changes were truly worldwide, seemingly polarised in nature, all enhanced by media manipulation and/or the growing promotion of drugs like LSD. The latter is symbolised by Neptune’s positive sextile aspect to the other two outer planets at this time. Even sex was liberalised with the introduction of the pill, pushing the idea that women could be as ‘free’ as men.

At the same time we may have viewed the Cultural Revolution in China as being the opposite of the ‘liberation’ going on the ‘West’, perhaps seen in ‘reactionary’ Saturn being in opposition to the Uranus Pluto synod.

Yet when we analyse the rather divergent political systems, the actual processes were the same – revolution fostered by a saturation of propaganda, all to gain maximum power and control. Uranus upturns, Pluto grabs the reins, with Neptune providing a little deceitful cover in the form of film and other media propaganda as a way to persuade and ultimately deceive.

Pivotal London

China aside, just like the Uranus Pluto conjunctions of 1850/1, London and England once again seemed to be pivotal to the cultural changes, with the so called ‘British Invasion‘ and London becoming the hub of the new fashion scene, epitomised by such manifestations as Carnaby Street.

Interestingly the Beatles landmark album ‘Revolver’ (that is, revolution) was released in August 1966, a summation in music of what was going on. It was indeed a very revolutionary catalogue of songs, utilising unusual, highly sophisticated writing and recording techniques. This was truly one of the cultural icons of the age, symbolising innovation and change (Uranus) in music (Neptune), to instigate a change in the guard (Pluto).

Back in September 1966 Jimi Hendrix, arguably the most brilliant and influential guitarist ever, was brought to England, a step which was to propel him to superstardom at rocket speed within weeks. Although he would be dead within four years, Hendrix typifies the period of sudden change and vast, worldwide influence – a meteoric career indeed. Yet his star still burns bright in the minds of many today.

’68 – Year of Revolution

If 1966 really was the pivotal year, it led directly to the ‘Summer of Love‘ in 1967 and the explosion of creativity in art and culture, transcendental meditation et al. Accepted paradigms were being questioned, which in turn led to the 1968 year of revolution, which came very close to bringing down the French government, for example.

1968 was probably the most tense and tragic year of the decade. The Vietnam War was at its height, as were the protests against it. The call for change, positive or otherwise, was reaching a crescendo. Political leaders who might have been able to bring about such change, such as Martin Luther King Jr and Senator Robert Kennedy, were assassinated in the melee of confusion and hate.

Trying to assess the situation is difficult because of its complexity and the benefit of hindsight is indeed a valuable thing. It does not appear to be a simple case of left versus right, or even right and wrong.

Collective Uranus

Astrologically, Uranus has often been seen as ‘right wing’, but I disagree. I think Uranus simply represents the force for change, revolution, literally turning things over, as in the name ‘Revolver’. I therefore see Uranus as more what we might call ‘left wing’.

Pluto is fundamental, often the hidden power behind the scenes. As I have said, Neptune working in tandem provided the medium (music, art, film)  through which such changes could be started in that 1965/6 period.

Yet behind the passion play which was the 1960s narrative, was another, the so called ‘Space Race’, ultimately won by the USA when America landed a spacecraft visibly on a lunar surface.

Race to Oblivion?

The date was July 20 1969. Intriguingly, on this very day Uranus, planet of change and breaking barriers, was exactly conjunct the Greater Benefic Jupiter at 0 degrees Libra. To me this symbolised a conquest, not merely through the fact of the news headlines which followed, but in the long term reconfiguring of humanity at a global level. The lunar missions would peter out by the end of 1972 in a climate of disinterest: few would have predicted that.

Uranus is often credited in creating ‘individual’ tendencies when strong by position or aspect; it can manifest in individual personalities in traits like eccentricity. Nevertheless, Uranus is ultimately trans-personal and collective.

Continual Revolution – and Disillusion

It is no surprise all three outer planets were ‘discovered’ at times of great, revolutionary change; 1781, 1846 and 1930. The political manifesto most associated with all three the outer planets is socialism, a collective philosophy which has now spread to the entire world in various forms.

The 1960s began as an era of much promise, with a young American president taking office. The mid 1960s witnessed a vast cultural revolution, manifesting in various ways, depending on the political milieu of each country, though the same radical tactics were used. These were based on disruption and chaos (Uranus), confusion and deception through promotion of drugs and media (Neptune in aspect to both) and surreptitious power grabs (Pluto).

It is a sobering thought that the 1960s symbolically ended with the tragedy of the Altamont Festival on December 6. What had it all been for? Yet we are still living with the effects of the 1965/6 synod of Uranus and Pluto. The opposition will not be for a couple of decades. What kind of world will it be by then?

Copyright Francis Barker 2020

Moody Blues: To Our Children’s Children’s Children (1969)

A favourite album of mine too, excellently reviewed on a great site.

Ticket 2 Ride

Fifty years ago, this stunning album was released. The fourth album of the classic Moody Blues lineup.

This was the year of the moon landing, which is an underlying theme of this album. If you were alive then, as I was, your great grandchildren could be listening to this album now.

In 1969, war, pollution and the population bomb threatened our future. Seems relevant today as well.

p01bqh8w Ray Thomas, Mike Pinder, Graeme Edge, Justin Hayward, John Lodge

The Moody Blues were deep thinkers in their musical creativity. They could wrap lyrical observations around their cerebral soundscapes. This album was no exception. It shines as maybe the best of their works, and the most enjoyable to listen to in its entirety. Put it in the stereo and drift in the heavens with it.

There are those who might have written-off the Moodies as peace and love, long-haired hippies for the messages…

View original post 1,234 more words

Haiku: Philosopher’s Stone

ancient architecture art cosmos
Photo by Pixabay on Pexels.com

Pyramids on fire
Secrets hidden underground
Exotic matter

Copyright Francis Barker 2020

#OTD in 1904 – James Joyce meets the love of his life, Nora Barnacle. — Stair na hÉireann | History of Ireland (Reblog)

Nora Barnacle was born in the city of Galway, but the day of her birth is uncertain. Depending on the source, it varies between 21 and 24 March 1884. Her birth certificate, which gives her first name as “Norah,” is dated 21 March. Her father Thomas Barnacle, a baker in Connemara, was an illiterate man […]

via #OTD in 1904 – James Joyce meets the love of his life, Nora Barnacle. — Stair na hÉireann | History of Ireland

The unappreciated greatness of Steely Dan — Why Evolution Is True (Reblob)

The article below just appeared in the Boston Globe, written by Ty Burr, and it’s about how some young people are coming to appreciate the music of their elders, which they call “dad rock”. Oy! Click on the screenshot to read: The intro: One of the more satisfying cheap thrills that comes with getting old […]

via The unappreciated greatness of Steely Dan — Why Evolution Is True

Haiku: Holidays!

Untitled-1
Haiku copyright Francis Barker 2020  Photo by Sean O.

LEMURIA: THE LOST CONTINENT OF THE PACIFIC Book QUOTES/REVIEW — Lily Wang Blog – Reblog

LEMURIAN SPIRITUALITY The Lemuria I knew had all been communicated to me from Within And I had been planning to read more about it But short on time to do research to find a good book to begin Somehow I know the one I Must read will just fall into me As is the case […]

via LEMURIA: THE LOST CONTINENT OF THE PACIFIC Book QUOTES/REVIEW — Lily Wang Blog

Jophar Vorin – 19th Century Man of Mystery

photo of man wearing guy fawkes mask
Photo by Frank K on Pexels.com

I have previously written a piece about the 1851 Great Exhibition in London in an astrological context. It is probably coincidental but at this exact time there was one other less well publicised and rather odd occurrence in Prussia, in what is now northern Germany.

This involved the appearance of a stranger calling himself Jophar Vorin, in the small town of Lebus. He was subsequently taken for further questioning to nearby Frankfurt an der Oder.

Strange Caucasian

This strange Caucasian spoke what sounded like an unusual German dialect, but he also stated that he spoke Abramian and Laxarian, the official written and spoken languages of his country. Jophar was also nominally Christian, which he described as Ispatian.

He called the country of his origin Laxaria, in a region of the world called Sakria. However, when asked to locate his home on a map he could not do so. He stated that his country was hundreds of miles away, that the reason for his voyage was to locate his long lost brother, and that he had been shipwrecked en route. He described his world as having several regions, namely Sakria, Aflar, Astar, Auslar, and Euplar.

It appears that the authorities in Frankfurt believed his story and he was taken to the Prussian capital of Berlin for further examination. As far as I can tell, it is not known officially what happened to him.

Parallel Universe?

So what are we to make of this strange case? Many have speculated that it was either a hoax or even an example of the existence of parallel universes.

The fact that Jophar could speak a kind of broken German is interesting. Whilst Laxaria does not suggest too much to me, the name of his country or region, Sakria, may be suggestive.

In our known histories the Scythians, a people who appeared in a broad region north of the Black and Caspian Seas around 2,500 years ago, were also known as Saka, or Sacae. The word Saxon may originate from this. These people were fierce warriors and metalsmiths of great skill. It was these same people who were to later move en masse to central and northern Europe, speaking a form of the Indo European language related to modern day German and other Germanic languages.

Not of this World

So whilst Jophar Vorin does not appear to have been a time traveller, it is odd that he could converse in a form of broken German.

The other regions of his world which he named as Aflar, Astar, Auslar, and Euplar, have prefixes at least tenuously related to some continents of our world, namely Africa, Asia, Australasia and Europe.

One of the languages of his people he described as Abramian, which is clearly related to Abram, or Abraham, perhaps hinting of a link to Hebrew origins. Abram means ‘high father’ in Hebrew, whilst Abraham means ‘father of many’ nations.

Multiple Timelines

This unusual individual’s Christian name, Jophar, is also similar to Joseph, which some people called him at the time. But it is even closer to Japheth, one of Noah’s sons, whose name means something like ‘wide expansion’ – highly appropriate considering much of today’s humanity is still believed by many to be descended from Japheth and his two brothers, Ham and Shem.

What is more, Noah’s ark is said to have come aground in the Mountains of Ararat (Genesis 8:4), exactly between the Black and Caspian Seas, where the Scythian (Saka, Sacae) people were to develop centuries later.

Jophar’s second name, Vorin, sounds almost Slavic, though this may be a genuine coincidence, unless you are a particular fan of Star Wars mythology.

Speculation

So whilst some speculate that here may be proof of parallel universes, the existence of multiple timelines is also interesting and of course related. Is it possible that these timelines occasionally cross over or meet, allowing some to intentionally or accidentally pass through?

We might speculate that Jophar’s own timeline diverged from the one we are currently on around 2,500 years ago. Maybe his country of Laxaria developed from the Saka, or Sacae and followed a divergent course to our own.

If the Sacae (Scythians) were speaking a form of proto German, that may explain how he could, at least to some degree, converse with the Prussians of the mid 19th century, who were in part descended from the Scythians.

Allegorical

The world he knew had clearly developed along very different lines to our own, even though his religion, Ispatian as he called it, was apparently Christian.

Finally, it strikes me as highly allegorical that the reason for his voyage was to find a long lost brother. Maybe Jophar was as surprised as those who questioned him to discover he could make himself understood. What if he had actually found his long lost brother, not a single individual, but a ‘brother’ people?

Hoax or true story? We will probably never know for sure, yet it is endlessly fascinating.

Copyright Francis Barker 2020