Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir — Art, Photography and Poetry

Famous Welsh Folk Song/ Cân Traddodiadol Cymraeg Geiriau/ Lyrics: Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwenA minnau’n hamddena ‘rol byw ar y don;Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwenA’r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn.A ninnau’n rhodiana drwy’r lonydd i’r banna,Sibrydem i’n gilydd gyfrinach byd serch;A phan ddaeth hi’n adeg […]

via Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir — Art, Photography and Poetry

Poem: ‘Cello’ From An Up and Coming Collection

people woman art hand
Photo by Gimmeges on Pexels.com

Cello

The cello has the most resonance
with the human voice.

It will cry and keen
from between your pervious knees,
its wood mimicking your curves,
your cared-for ageing scent.

Tension is drawn across your face,
tactual pleasure-pain
through your bow, deftly poised—
a new universe waiting to flower.

It will outlive you

copyright Francis Barker 2020

https://www.buymeacoffee.com/wordart462

Daily Haiku: Stepping Back

cascade creek environment fern
Photo by Pixabay on Pexels.com

I am stepping back
I’m letting it all flow by
Embracing the change

copyright Francis Barker 2020