Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir — Art, Photography and Poetry

Famous Welsh Folk Song/ Cân Traddodiadol Cymraeg Geiriau/ Lyrics: Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwenA minnau’n hamddena ‘rol byw ar y don;Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwenA’r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn.A ninnau’n rhodiana drwy’r lonydd i’r banna,Sibrydem i’n gilydd gyfrinach byd serch;A phan ddaeth hi’n adeg […]

via Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir — Art, Photography and Poetry

One thought on “Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir — Art, Photography and Poetry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.